Aktualności 4.1.1

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IV - Działanie 4.1 -  Poddziałanie 4.1.1.

pn. "Przygotowanie i realizacja nowych kierunków studiów w odpowiedzi na współczesne potrzeby rynku pracy i wymagania gospodarki opartej na wiedzy "

Szanowni Państwo,

 

W dn. 28/06/2013 zakończono realizację projektu wypracowując wszystkie założone rezultaty twarde i miękkie. Ważnym osiągnięciem projektu było podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia poprzez rozwinięcie współpracy z pracodawcami w ramach organizacji praktyk studenckich i wizyt studyjnych. Mamy nadzieję, że zrealizowany projekt pozwolił na poprawę zdolności adaptacyjnych absolwentów naszej jednostki do nowych wymagań rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

Wszystkim uczestnikom projektu oraz osobom zaangażowanym w jego realizację serdecznie dziękujemy za współpracę!

 

Biuro projektów IFE.

W dn. 11 marca 2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbędą się  IV Targi Edukacyjne, zawodoznawcze i targi pracy.

Targi dedykowane są młodzieży bezrobotnej, uczącej się i poszukującej pracy. Oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Międzynarodowego zostanie zaprezentowana pod kątem kierunków studiów otwartych w ramach projektu dających wykształcenie i kompetencje poszukiwane przez pracodawców.

W dn. 14-16 marca 2013 r. odbędą się kolejne Łódzkie Targi Edukacyjne, w ramach których swoje oferty przedstawią szkoły ponadgimnazjalne, wyższe i in.

Oprócz stanowisk wystawienniczych organizowane będą również liczne imprezy towarzyszące podwyższające atrakcyjność targów.

Wśród wystawców znajdzie się także Politechnika Łódzka w tym Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

W dn. 7-9 marca 2013 r. odbędzie się kolejna - XIX - edycja Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY. Targi odbędą się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wśród ekspozycji polskich szkół wyższych znajduje się także Politechnika Łódzka reprezentowana przez IFE. Przedstawiona zostanie oferta edukacyjna IFE w tym otwarte w ramach projektu kierunki studiów. Zaprezentowany zostanie dodatkowo wdrożony w ramach projektu nowoczesny model kształcenia obejmujący między innymi kształcenie na bazie PBL, opracowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia oraz uczenie z wykorzystaniem platformy e-learningowej.