Promocja projektu 4.1.1

 

W ramach Zadania 1 pn. Promocja projektu"  przewiduje się wykorzystanie zróżnicowanych form promocji począwszy od aktualizacji i utrzymania strony internetowej w części dotyczącej projektu, poprzez zakup różnego typu materiałów reklamowych, druk ulotek, informatorów a skończywszy na organizacji spotkań promocyjnych.

W ramach promocji planuje się także uczestnictwo w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych (targi, konferencje) oraz promocję nowo otwartych kierunków studiów na terenie Polski.

 

 

Wszystkie materiały promocyjne oraz korespondencja projektu oznakowana jest zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzkihttp://www.efs.gov.pl/Documents/wytyczne_04_02.pdf

 

W dn. 14-16 marca 2013 r. odbyły się XVI Łódzkie Targi Edukacyjne, które są najważniejszym wydarzeniem tej branży w regionie łódzkim i jednym z najważniejszych w Polsce. Tradycyjnie podczas Łódzkich Targów Edukacyjnych maturzyści poznali bogatą ofertę wyższych uczelni z całego kraju, w tym Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. Zaprezentowane zostały kierunki studiów i omówione zostały zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. Największym zainteresowaniem cieszyła się mechanika i mechatronika oraz Architecture Engineering i informatyka.

W dn.26-28 lutego 2013 r. studenci IFE promowali nowe kierunki studiów otwarte w ramach projektu oraz prezentowali nowoczesne metody kształcenia stosowane na IFE.

Spotkali się z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych w Płocku i Włocławku. W ramach akcji promocyjnej przedstawili zarówno prezentacje multimedialne jaki i przeprowadzili bezpośrednie rozmowy z zainteresowanymi uczniami. Wizyty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży ponadgimnazjalnej, która była ciekawa jak wygląda studiowanie w języku obcym, jakie trudności są z tym związane oraz jakie są realne możliwości zatrudnienia absolwentów prezentowanych kierunków. Studenci uświadamiali uczniom, że odpowiedni wybór kierunku studiów może zaważyć na ich całej zawodowej przyszłości.

W dniu 11 marca 2013 roku odbyły się Tragi Edukacyjne, Zawodoznawcze i Targi Pracy organizowane wspólnie z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim,  Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Opocznie oraz Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Opocznie.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele  Uczelni Wyższych takich jak: Politechniki Łódzkiej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Tomaszowie Mazowieckim, Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Politechniki Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowy, Akademii Języków Obcych „Chelsea”, Dobrej Uczelni – Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Zespołu Szkół Policealnych i Ogólnokształcących „LOGOS” oddział w Końskich, WKU w Tomaszowie Mazowieckim.

W targach wzięli udział również przedstawiciele „Ceramiki Paradyż” Sp. z o.o., Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, Agencja Pracy Tymczasowej – „MANPOWERGROUP” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Agencja Pracy Tymczasowej – „Leasing Team” z Warszawy, Agencja Pracy Tymczasowej – „Start People” Sp. z o.o. oddział w Mszczonowie.

Celem spotkania było  zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2013/2014, zasadami rekrutacji, zapoznanie ze specyfiką studiów oraz perspektywami dobrej pracy. Wspaniała atmosfera targów, pokazy umiejętności zawodowych, indywidualne rozmowy z młodzieżą sprzyjały przekazowi informacji i nawiązywaniu kontaktów. Wybór odpowiedniego kierunku kształcenia to większa szansa na zdobycie w przyszłości wymarzonej pracy.

W dn. 04-05 lutego 2013 r. studenci IFE promowali nowe kierunki studiów otwarte w ramach projektu oraz prezentowali nowoczesne metody kształcenia stosowane na IFE.

Spotkali się z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych w Poddębicach i Turku. W ramach akcji promocyjnej przedstawili zarówno prezentacje multimedialne jaki i przeprowadzili bezpośrednie rozmowy z zainteresowanymi uczniami. Wizyty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży ponadgimnazjalnej, która była ciekawa jak wygląda studiowanie w języku obcym, jakie trudności są z tym związane oraz jakie są realne możliwości zatrudnienia absolwentów prezentowanych kierunków.

W dn. 7-9 marca 2013 r. odbył się  w Warszawie XIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY. Wśród prezentowanych ofert edukacyjnych polskich szkół wyższych znalazła się także Politechnika Łódzka reprezentowana przez studentów IFE. Przedstawiono otwarte w ramach projektu kierunki studiów. Zaprezentowany został wdrożony w ramach projektu nowoczesny model kształcenia obejmujący między innymi kształcenie na bazie PBL, opracowane w oparciu o efekty kształcenia programy studiów oraz uczenie z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

W dn. 07-08 stycznia 2013 r. student IFE promował nowe kierunki studiów otwarte w ramach projektu oraz prezentował nowoczesny model kształcenia wdrożony na IFE w celu realizacji między innymi nowo otwartych kierunków.

Spotkał się z młodzieżą w pięciu szkołach ponadgimnazjalnych w Piotrkowie Trybunalskim. Oprócz prezentacji w szkołach zostawiono materiały promocyjne do wglądu dla uczniów. Prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem, a w szczególności pytano o specyfikę studiowania w języku obcym, możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus oraz zatrudnialność po skończonych studiach.

W dn. 18-20 lutego 2013 r. w SGH w Warszawie odbył się Salon "Studia i Kariera z Francją".
Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej po raz drugi uczestniczyło w tym prestiżowym wydarzeniu. Zaprezentowane zostały realizowane w ramach projektu nowe kierunki studiów z uwagi na ich innowacyjność i wprowadzone nowe metody kształcenia oparte na PBL-u i efektach kształcenia i wykorzystaniu kształcenia na odległość.Tegoroczny salon cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i wystawców.