Szkolenie kadry dydaktycznej

 

W ramach Zadania 4 pn. "Podniesienie kompetencji dydaktycznej kadry akademickiej"  planuje się organizację szkoleń dotyczących tworzenia nowej koncepcji zajęć w oparciu o efekty kształcenia, szkoleń z zakresu nauczania metodą PBL oraz kurs języka angielskiego dla wykładowców prowadzących zajęcia na kierunku Nanotechnologia.

18 maja 2011 r. zakończono realizację szkoleń z zakresu nauczania metodą PBL.

W wyniku przeprowadzonych działań przeszkolono ponad 90 osób - pracowników naukowo-dydaktycznych podnoszących swoje kompetencje w dziedzinie nowego podejścia koncepcyjnego w realizacji procesu kształcenia.

W dn. 26 kwietnia 2010 r. przeprowadzono trzecie szkolenie dla kadry akademickiej z zakresu kształcenia metodą PBL.

Spotkanie poprowadził dr inż. Marek Sekieta, który omówił szczegółowo różne formy zajęć wraz z efektami kształcenia oraz możliwe koncepcje kształcenia (SBL i PBL). Ponadto skupił się na metodyce prowadzenia projektu jako jednej z form zajęć.

Przedstawiona została charakterystyka grupy projektowej i przypisane jej zadania oraz wprowadzono pojęcie karty oceny projektu.

 Druga część spotkania poświęcona była burzliwej dyskusji między uczestnikami szkolenia a prelegentem i ogólnej wymianie stosowanych w poszczególnych jednostkach praktyk.

Attachments:
Download this file (Obraz 004.jpg)Szkolenie PBL_1303 kB
Download this file (Obraz 005.jpg)Szkolenie PBL_2329 kB
Download this file (Obraz 009.jpg)Szkolenie PBL_3314 kB

W dn. 04/10/2010 rozpoczął się kolejny semestr kursu języka angielskiego dla wykładowców.

Zajęcia w wymiarze 30 godz. zostaną przeprowadzone w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w poniedziałki w godz. 8.15-10.00 w sali nr 12 .

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników!!!

W dn. 21 kwietnia 2010 r. w Centrum Kształcenia Międzynarodowego odbyło się II spotkanie z cyklu szkoleń dla nauczycieli akademickich z zakresu nauczania metodą PBL.

Prelegentem była Pani dr Iwona Maciejowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przedstawiła podział metod nauczania ze względu na sposób poznania oraz przedstawiła tematykę problemu (def., sposoby rozwiązywania) skupiając się na opisie pracy metodą problemową.

Ponadto omówione zostało nauczanie kontekstowe oraz metoda przypadków. 

Druga część spotkania poświęcona została opisowi i analizie konkretnych przykładów zaczerpniętych z UJ. 

W dn. 28 kwietnia 2010 r. w Centrum Kształcenia Międzynarodowego odbyło się piąte spotkanie dla nauczycieli akademickich, które zakończyło I edycję szkoleń z zakresu kształcenia metodą PBL przewidzianych w Projekcie w ramach Zadania 4. Sesja poświęcona była komunikacji i została przeprowadzona w formie praktycznych ćwiczeń i warsztatów.

Omówiono różne koncepcje komunikacji (rodzaje, bariery w komunikacji, rola aktywnego słuchania).

W celu nabycia umiejętności efektywnego podejmowania decyzji przećwiczono komunikację w małych grupach i zespołach.

Spotkanie poprowadziła Pani mgr. Grażyna Budzińska.

Attachments:
Download this file (Obraz 010.jpg)Szkolenie PBL_1372 kB
Download this file (Obraz 012.jpg)Szkolenie PBL_2388 kB
Download this file (Obraz 013.jpg)Szkolenie PBL_3366 kB
Download this file (Obraz 016.jpg)Szkolenie PBL_4350 kB

W dn. 19 kwietnia 2010 r. rozpoczął się cykl szkoleń dla nauczycieli akademickich z zakresu nauczania metodą PBL. Szkolenie odbyło się w Centrum Kształcenia Międzynarodowego i było finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prelegentem była Pani mgr Grażyna Budzińska, która naświetliła temat komunikacji w zespole i grupie oraz przedstawiła różnicę między nimi. W trakcie spotkania wprowadziła podstawowe zasady dotyczące dynamiki grupy i grupowego komunikowania się.

 

Attachments:
Download this file (Obraz 005.jpg)Szkolenie PBL_1365 kB
Download this file (Obraz 006.jpg)Szkolenie PBL_2303 kB

W dn. 27 kwietnia 2010 r. odbyło się IV spotkanie z zakresu kształcenia metoda PBL. Szkolenie skierowane do nauczycieli akademickich poprowadził prof. dr hab. inż. Józef Masajtis.

W trakcie spotkania omówiono różnicę pomiędzy problemem a projektem i bardzo szczegółowo skupiono się na opisie projektowania i związanymi z nim zjawiskami.

Przedstawiono metodę natychmiastowego wartościowania, odrocznego wartościowania i metodzie uwarunkowanego szukania.

Attachments:
Download this file (Obraz 001.jpg)Szkolenie PBL_1304 kB
Download this file (Obraz 003.jpg)Szkolenie PBL_2313 kB