Zajęcia fakultatywne

 

 

W ramach Zadania 5 pn."Przeprowadzenie zajęć fakultatywnych, wyrównawczych z zakresu matematyki i fizyki dla 60 studentów I roku"  planuje się rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia fakultatywne z zakresu w/w przedmiotów dla studentów I roku, w celu wyrównania szans w dostępie do wiedzy niezbędnej na studiach technicznych. Wsparciem w trakcie trwania projektu objętych będzie 360 studentów I roku.

 

W dniach 23 i 24 sierpnia 2012 r. zostanie uruchomiona rejestracja internetowa na ostatnią edycję bezpłatnych kursów wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku. Kurs odbędzie się w dn. 03.09.2012 - 28.09.2012.

Aplikacja internetowa dostępna będzie na stronie: http://www.ife.p.lodz.pl/ oraz http://chemia.p.lodz.pl/

Zajęcia dedykowane są osobom przyjętym na I rok studiów w IFE oraz kierunek Nanotechnologia i kierunki pokrewne Wydziału Chemicznego.

 

Zapraszamy do aplikowania!!!!

W dniach 16 i 17 sierpnia 2010 r rozpoczyna się rejestracja na kolejną edycję bezpłatnych kursów wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku. Kurs odbędzie się w dn. 30.08.2010 - 24.09.2010.

Aplikacja internetowa dostępna jest na stronie: www.ife.p.lodz.pl/aktualności 

Uprzejmie informujemy, że 24.08.2011 o godz. 15.00 zakończono rejestrację na bezpłatne kursy z matematyki i fizyki. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostały poinformowane drogą mailową wraz z informacją o przypisaniu do grup.

 

Zajęcia rozpoczną się 05.09.2011 r. o godz. 8.15 w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, ul. Żwirki 36 i potrwają do 30.09.2011 r.

 

Wszystkim uczestnikom kursów gratulujemy i życzymy owocnej nauki.

Uprzejmie informujemy, że 25.08.2009 o godz. 15.00 zakończono rejestrację na bezpłatne kursy z matematyki i fizyki. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostały poinformowane drogą mailową wraz z informacją o przypisaniu do grup.

 

Zajęcia rozpoczną się 31.08.2009 r. o godz. 8.15 w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, ul. Żwirki 36 i potrwają do 25.09.2009 r.

 

Wszystkim uczestnikom kursów gratulujemy i życzymy owocnej nauki.

W dniach 23 i 24 sierpnia 2011 r. rozpoczyna się rejestracja na kolejną edycję bezpłatnych kursów wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku. Kurs odbędzie się w dn. 05.09.2011 - 30.09.2011.

Aplikacja internetowa dostępna będzie na stronie: http://www.ife.p.lodz.pl/ oraz http://chemia.p.lodz.pl/

 

Zapraszamy do aplikowania!!!!

Ze względu na zbyt dużą liczbę prób rejestracji, ulegają zmianie zasady:
-rejestracja będzie możliwa w godzinach 12.00-15.00
-spośród osób zarejestrowanych w tym czasie komisja złożona z przedstawicieli samorządu studenckiego wylosuje osoby zakwalifikowane na bezpłatny kurs
-nie decyduje kolejność zgłoszeń
-wielokrotna rejestracja nie zwiększa szans (zduplikowane wpisy zostaną odrzucone)
-osoby zakwalifikowane otrzymają dziś informację drogą mailową
 
Aby zarejestrować się na bezpłatny kurs z matematyki i/lub fizyki kliknij na poniższy link:

http://212.191.85.175/kursyife/

30 września 2010 roku zakończyła się kolejna edycja bezpłatnych zajęć fakultatywnych z matematyki i fizyki dla studentów I roku.

Ze wsparcia skorzystało 78 studentów IFE uzupełniając swoją wiedzę z przedmiotów ścisłych oraz zapoznając się wstępnie ze słownictwem technicznym w języku angielskim.