Platforma informatyczna

 

 

W ramach Zadania 6 pn."Stworzenie platformy informatycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć na odległość" planuje się powstanie nowoczesnej platformy informatycznej pozwalającej na gromadzenie i prezentację materiałów informatycznych adresowanych bezpośrednio do beneficjentów projektu. Platforma ma za zadanie stworzenie zintegrowanego środowiska umożliwiającego komunikację pomiędzy studentami, nauczycielami, administracją uczelnianą, pracodawcami i absolwentami. Docelowo, platforma będzie wykorzystana do wprowadzenia programów studiów II stopnia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

 

Obecnie trwają spotkania, w czasie których różne firmy i jednostki prezentują rozwiązania dotyczące platformy edukacyjnej.

 

Dear Erasmus Students!!!!!!!

 

To fulfill the project documents follow the instruction.

 

You are obliged to deliver completed documents to International Office altogether with confirmation of payment for student card!!

W dn. 15.04.2009 r. w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej odbyła się kolejna prezentacja dotycząca platformy edukacyjnej.

Spotkanie z przedstawicielami firmy Smart Education - lidera na rynku rozwiązań e-learningowych - dotyczyło działania i możliwości wdrożenia w Politechnice Łódzkiej platformy o nazwie Blackboard.

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW I/II STOPNIA!!

 

Wzory wypełnionych dokumentów umożliwiających uzyskanie loginu do platformy edukacyjnej Blackboard znajdują się poniżej.

 

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Studenckich wraz z potwierdzeniem zapłaty za legitymację studencką.

W dniu 25.02.2009 odbyło się kolejne spotkanie dotyczące Zadania 6 pn."Stworzenie platformy informatycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć na odległość".

 

W pierwszej części spotkania Pan Jan Aage Skaathun, dyrektor Firmy itsLearning, przedstawił możliwości komercyjnej platformy o nazwie itsLearning.

 Druga część spotkania poświęcona była dyskusji i pytaniom ze strony uczestników dotyczącym parametrów i możliwości prezentowanej platformy z przeznaczeniem do celów edukacyjnych. 

W ostatnim kwartale 2009 roku zrealizowano dostawę, dokonano instalacji, konfiguracji i dalszego etapu wdrożenia platformy edukacyjnej.

Kontynuowano cykl szkoleń, dla twórców kursów, obejmujących niezbędną funkcjonalość systemu oraz pilotażowo uruchomiono pierwsze konta na platformie e-learningowej dla studentów IFE.

W dniu 12.02.2009 w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ odbyła się druga część spotkania z Firmą WiedzaNet SA, w trakcie którego Pan Marcin Olczak oraz Pani Anna Siegień z Firmy Betacom SA zaprezentowali konkretny moduł platformy SABA przeznaczony do celów edukacyjnych. Największy nacisk położono jednak na zarządzanie szkoleniami.
 
 
System SABA, skalowany do dużej liczby użytkowników, w Polsce został wdrożony między innymi w TP SA oraz Akademii PARP dla 30 000 użytkowników.
W drodze przetargu wyłoniono dostawcę platformy e-learningowej - Blackboard Learn 9.
Przeprowadzono szkolenia dla obsługi administracyjnej platformy oraz przeprowadzono pierwszy etap wdrożenia  w Politechnice Łódzkiej oprogramowania do kształcenia na odległość.
Obecnie przygotowywany jest harmonogram szkoleń dla wykładowców, którzy w roku akademickim 2009/2010 poprowadzą zajęcia wspomagając się platformą e-learningową.