Praktyki i staże studenckie

 

 

W ramach Zadania 8 pn."Organizacja praktyk i staży studenckich" planuje się wzmocnienie praktycznych elementów nauczania poprzez rozwinięcie współpracy z pracodawcami w zakresie organizacji staży oraz praktyk studenckich w przedsiębiorstwach. W ramach kampanii promocyjnej studenci będą odwiedzać wybrane przedsiębiorstwa, a dodatkowo zostaną zorganizowane minimum 3-miesięczne staże studenckie w przedsiębiorstwach.

 

Projektodawca sfinansuje każdego roku 20 najlepszym studentom praktyki w czołowych przedsiębiorstwach.

 

W ramach Zadania 8 przeprowadzona zostanie także promocja nowo otwartych kierunków studiów w przedsiębiorstwach.

 

W dn. 10 maja 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej dotyczące analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych w ostatniej edycji konkursu dotyczącego płatnych staży/praktyk. W skład Komisji wchodził Z-ca Koordynatora Projektu ds. Merytorycznych, Z-ca Koordynatora Projektu ds. Administracyjnych oraz Koordynator Zadania. 

W konkursie złożono 37 wniosków, z których 20 zakwalifikowano do dofinansowania.

Pozostałe osoby zostały wpisane na listę rezerwową.

Wyniki konkursu znajdują się w załączniku.

W dn. 18 maja 2011 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej dotyczące analizy dokumentów aplikacyjnych na kolejną edycję konkursu dotyczącego płatnych staży. W skład Komisji wchodził Z-ca Koordynatora Projektu ds. Merytorycznych, Z-ca Koordynatora Projektu ds. Administracyjnych oraz Koordynator Zadania. 

W konkursie złożono 12 wniosków, z których wszystkie zakwalifikowano do dofinansowania.

Wyniki I tury konkursu znajdują się pod poniższym linkiem: http://www.ife.p.lodz.pl/index.php/lang-pl/ife/aktualnoci/39-aktualnosci/2031-wyniki-i-tury-konkursu-na-patny-stapraktyk-w-roku-akademickim-20102011.

Informujemy, że w dn. 30/03/2012 ogłoszono ostatnią edycję konkursu na płatne 3-miesięczne staże/praktyki w czołowych polskich przedsiębiorstwach.

Konkurs adresowany jest do studentów IFE oraz studentów Nanotechnologii i kierunków pokrewnych (Chemia, Technologia Chemiczna, Inżynieria Materiałowa) Wydziału Chemicznego.

Niezbędną dokumentację, określoną w Regulaminie płatnych staży/praktyk, należy złożyć w Biurze Projektów IFE (ul. Żwirki 36, II p, pok. 209) do 27 kwietnia 2012 r.

 

Zapraszamy do aplikowania!!

Informujemy, że ogłoszono kolejną edycję konkursu na płatne 3-miesięczne staże/praktyki w czołowych polskich przedsiębiorstwach.

Konkurs adresowany jest do studentów wszystkich kierunków IFE oraz studentów Nanotechnologii i kierunków pokrewnych  (Chemia, Technologia Chemiczna, Inżynieria Materiałowa) Wydziału Chemicznego.

Niezbędną dokumentację, określoną w Regulaminie płatnych staży/praktyk, należy złożyć w Biurze Projektu POKL (IFE, II p, pok. 209) do 06 maja 2011 r.
Przedłużono termin składania wniosków do 19 maja 2011 r.
 

Drodzy Studenci,

 

w celu wzmocnienia praktycznych elementów nauczania poprzez rozwinięcie współpracy z pracodawcami proponujemy Wam możliwość uczestniczenia w jednodniowych wizytach studyjnych do polskich przedsiębiorstw.

Zorganizowane grupy studentów zapraszamy do Biura Projektów IFE (pok. 209) w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących formalnej strony organizowanych wyjazdów.

W listopadzie rozliczono merytorycznie i finansowo 20 uczestników 3-miesięcznych staży realizowanych w miesiącach lipiec-październik (opcjonalnie).

W ramach rozliczeń studenci opracowali raporty z odbytego stażu, w których przedstawili krótki opis przedsiębiorstwa,zakres wykonywanych obowiązków oraz uzyskane korzyści i zdobyte kompetencje.

W dn. 24 maja 2011r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej dotyczące analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych w drugiej turze kolejnej edycji konkursu dotyczącego płatnych staży/praktyk. W skład Komisji wchodził Z-ca Koordynatora Projektu ds. Merytorycznych, Z-ca Koordynatora Projektu ds. Administracyjnych oraz Koordynator Zadania. 

W konkursie złożono 14 wniosków, z których 8 zakwalifikowano do dofinansowania.

Pozostałe osoby zostały wpisane na listę rezerwową.

Wyniki II tury konkursu znajdują się pod poniższym linkiem: Kliknij tutaj