Doposażenie laboratoriów

 

 

W ramach Zadań 9,10,11 i 17 planuje się  doposażenie czterech laboratoriów:

 

Zadanie 9 - Doposażenie laboratorium pn. "Materiały i nanomateriały polimerowe jako materiały inżynierskie",

Zadanie 10 - Doposażenie laboratorium pn. "Nanomateriały dla chemii, elektroniki i optoelektroniki",

Zadanie 11 - Doposażenie laboratorium pn. "Polimery i nanomateriały w medycynie",

Zadanie 17 - Doposażenie laboratorium pn. "Pracownia komputerowa dla inżyniera".

 

 

 

W ramach w/w zadań laboratoria zostaną wyposażone w pomoce i aparaturę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania. Opracowane zostaną instrukcje, materiały pomocnicze i prezentacje multimedialne oraz zakupione specjalistyczne meble laboratoryjne.

Ponadto, w Zadaniu 17 planuje się zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania specjalistycznego i licencji na 16 stanowisk.

W ramach Zadania 9 i Zadania 11 zrealizowano zakup wyposażenia laboratorium w niezbędną do prawidłowego funkcjonowania aparaturę.
Ponadto, opracowano 42 instrukcje laboratoryjne do Zadań 9-11.

W ramach Zadań 9-11 przygotowano harmonogram zajęć oraz listę ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów.

 Zorganizowano procedury przetargowe na kupno aparatury, odczynników i innych materiałów pomocniczych oraz

przeprowadzono wstępne prace mające na celu organizację remontów pomieszczeń.

Ponadto, w ramach Zadania 9 przygotowano pierwsze instrukcje laboratoryjne opracowane w oparciu o efekty uczenia się.