Letnia Szkoła Nanotechnologii

 

 

 

W ramach Zadania 12 pn."Letnia Szkoła Nanotechnologii" planuje się rekrutację w procedurze konkursowej 40 najlepszych studentów kierunku "Nanotechnologia" i kierunków pokrewnych.W ramach spotkań studentów z wybranymi specjalistami z kraju i zagranicy przewiduje się wykłady na temat najnowszych osiągnięć i trendów w dziedzinie nanotechnologii i nanomateriałów, warsztaty tematyczne, dyskusje oraz przedstawienie przez studentów własnych pomysłów.

 

Oprócz rekrutacji uczestników i wykładowców szkoły, w ramach Zadania 12 opracowany zostanie program, przygotowane zostaną materiały szkoleniowe,  zorganizowana zostanie sesja posterowa oraz przeprowadzona zostanie kampania promocyjna szkoły.

W dniu 06 czerwca 2012 r.ogłoszono konkurs na II edycję Letniej Szkoły Nanotechnologii.

Szczegóły rekrutacji oraz informacje na temat konkursu można znaleźć pod adresem: II edycja LSN

W dniu 22 lutego 2010 rozpoczyna się rekrutacja na Letnią Szkołę Nanotechnologii.

Szczegóły rekrutacji oraz informacje na temat Letniej Szkoły Nanotechnologii można znaleźć pod adresem:

 

http://chemia.p.lodz.pl/LSN/

24 września 2010 zakończyła się, odbywająca się w Białowieży, Letnia Szkoła Nanotechnologii skierowana do  studentów i pracowników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej zajmujących się zagadnieniami nanotechnologii. W Konferencji wzięło udział 44 studentów oraz 8 wykładowców z Polski i z zagranicy. Uczestnicy brali udział w sesjach wykładowych, posterowych oraz panelach dyskusyjnych, podczas których zapoznali się nie tylko z zagadnieniami nanotechnologii, ale również różnym do nich podejściem i sposobem prowadzenia zajęć. 

Rozpoczęto działania dotyczące promocji szkoły i rekrutacji uczestników oraz wykładowców: uruchomiono procedury wyboru miejsca organizacji szkoły oraz dokonano wyboru firmy realizującej wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla potrzeb LSN, utworzono stronę internetową szkoły.
Ponadto, dokonano analizy zgłoszonych ofert i przeprowadzono rekonesans wybranego miejsca.