Wyjazdy szkoleniowe dla doktorantów

 

 

W ramach Zadania 13 pn. "Stypendia dla doktorantów"  planowane są wyjazdy doktorantów do nowoczesnych ośrodków zajmujących się nanotechnologią i nanonauką. Umożliwi to beneficjentom:

 

1. zapoznanie się z najnowszymi metodami badawczymi i trendami badań,

2. poznanie specyfiki współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami, jak również studentem a opiekunem,

3. wymianę doświadczeń z pracownikami ośrodków z innych krajów.

Informujemy, że w dn. 03.03.2011 r. ogłoszono konkurs na wyjazdy szkoleniowe, dla doktorantów Wydziału Chemicznego, realizowane w ramach Zadania 13 pn. "Stypendia dla doktorantów".

 

Doktoranci, którzy chcą wyjechać, do nowoczesnych ośrodków krajowych i zagranicznych zajmujących się nanotechnologią i nanonauką, w celu zapoznania się z najnowszymi metodami badawczymi proszeni są o złożenie niezbędnej dokumentacji określonej w Regulaminie wyjazdu na stypendia naukowe dla doktorantów w Dziekanacie Wydziału Chemicznego (pok.137) u p. Beaty Bednarek do 28 marca 2011 r. do godz. 12.00.

W dn. 14 sierpnia 2009 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przyznania stypendiów dla doktorantów w ramach Zadania 13. W skład Komisji wchodził Koordynator Projektu ds. Jakości, Z-ca Koordynatora Zadania 11, Koordynator ze strony Wydziału Chemicznego oraz pracownik upoważniony przez Koordynatora Zadania 10. 

W czasie posiedzenia rozpatrzono 3 wnioski, z których wszystkie zakwalifikowano do dofinansowania.

Informujemy, że w dn. 26.05.2010 r. ogłoszono konkurs na wyjazdy szkoleniowe, dla doktorantów Wydziału Chemicznego, realizowane w ramach Zadania 13 pn. "Stypendia dla doktorantów".

 

Doktoranci, którzy chcą wyjechać, do nowoczesnych ośrodków krajowych i zagranicznych zajmujących się nanotechnologią i nanonauką, w celu zapoznania się z najnowszymi metodami badawczymi proszeni są o złożenie niezbędnej dokumentacji określonej w Regulaminie wyjazdu na stypendia naukowe dla doktorantów w Dziekanacie Wydziału Chemicznego (pok.137) u p. Beaty Bednarek do 25 czerwca 2010 r. do godz. 12.00.

Informujemy, że w dn. 07.07.2009 r. ogłoszono konkurs na wyjazdy szkoleniowe, dla doktorantów Wydziału Chemicznego, realizowane w ramach Zadania 13 pn. "Stypendia dla doktorantów".

 

Doktoranci, którzy chcą wyjechać, do nowoczesnych ośrodków krajowych i zagranicznych zajmujących się nanotechnologią i nanonauką, w celu zapoznania się z najnowszymi metodami badawczymi proszeni są o złożenie niezbędnej dokumentacji określonej w Regulaminie wyjazdu na stypendium dla doktorantów w Dziekanacie Wydziału Chemicznego (pok.137) u p. Beaty Bednarek do 7 sierpnia 2009 r. do godz. 12.00.

W IV kwartale 2009 roku jeden doktorant Wydziału Chemicznego wyjechał na stypendium do Francji.
Wyjazdy kolejnych osób planowane są na I kwartał roku 2010.