Wyjazdy szkoleniowe dla kadry dydaktycznej

 

 

W ramach Zadania 16 pn. "Szkolenia dla kadry dydaktycznej w ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych" zostanie zorganizowany cykl szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację programu studiów "Nanotechnologia", mający na celu uaktualnienie wiedzy dotyczącej bezpośrednio lub pośrednio problematyki nanotechnologii.

Ponadto, planowane są szkolenia specjalistyczne z zakresu będącego przedmiotem projektu, korzystanie z doradztwa specjalistów krajowych i zagranicznych oraz nawiązywanie kontaktów z wiodącymi ośrodkami zajmującymi się nanotechnologią.

Informujemy, że w dn. 23/03/2012 r. ogłoszono konkurs na wyjazdy szkoleniowe dla pracowników dydaktycznych Politechniki Łódzkiej, realizowane w ramach Zadania 16 pn. "Szkolenia dla kadry dydaktycznej w ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych".

Pracownicy, uczestniczący w prowadzeniu lub przygotowaniu zajęć dydaktycznych, chcący odbyć specjalistyczne szkolenia, proszeni są o złożenie niezbędnej dokumentacji określonej w Regulaminie wyjazdu szkoleniowego w Biurze Projektów IFE, ul. Żwirki 36, budynek A16, pok. 209 do 27 kwietnia 2012 r. do godz. 16.00.

 

UWAGA!! Wyjazd szkoleniowy musi zostać rozliczony finansowo i merytorycznie do 31/01/2013. 

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

W IV kwartale 2009 roku jeden pracownik Wydziału Chemicznego wyjechał na szkolenie do ośrodka naukowo-badawczego do Japonii.
Wyjazdy kolejnych osób planowane są na I kwartał roku 2010.

Informujemy, że w dn. 12.12.2011 r. ogłoszono kolejny konkurs na wyjazdy szkoleniowe dla pracowników Wydziału Chemicznego, realizowane w ramach Zadania 16 pn. "Szkolenia dla kadry dydaktycznej w ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych".

 

Pracownicy, uczestniczący w prowadzeniu lub przygotowaniu zajęć dydaktycznych na Kierunku Nanotechnologia, chcący odbyć specjalistyczne szkolenia  z zakresu nanotechnologii, proszeni są o złożenie niezbędnej dokumentacji określonej w Regulaminie wyjazdu szkoleniowego w Dziekanacie Wydziału Chemicznego (pok.137) u p. Beaty Bednarek do 17 stycznia 2012 r. do godz. 12.00.

W dn. 14 sierpnia 2009 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przyznania dofinansowania szkolenia dla kadry dydaktycznej w ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych w ramach Zadania 16. W skład Komisji wchodził Koordynator Projektu ds. Jakości, Z-ca Koordynatora Zadania 11, Koordynator ze strony Wydziału Chemicznego oraz pracownik upoważniony przez Koordynatora Zadania 10. 

W czasie posiedzenia rozpatrzono 3 wnioski, z których wszystkie zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Informujemy, że w dn. 03.03.2011 r. ogłoszono konkurs na wyjazdy szkoleniowe, dla pracowników Wydziału Chemicznego, realizowane w ramach Zadania 16 pn. "Szkolenia dla kadry dydaktycznej w ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych".

 

Pracownicy, uczestniczący w prowadzeniu lub przygotowaniu zajęć dydaktycznych na Kierunku Nanotechnologia, chcący odbyć specjalistyczne szkolenia  z zakresu nanotechnologii, proszeni są o złożenie niezbędnej dokumentacji określonej w Regulaminie wyjazdu szkoleniowego w Dziekanacie Wydziału Chemicznego (pok.137) u p. Beaty Bednarek do 28 marca 2011 r. do godz. 12.00.

Informujemy, że w dn. 07.07.2009 r. ogłoszono konkurs na wyjazdy szkoleniowe, dla pracowników Wydziału Chemicznego, realizowane w ramach Zadania 16 pn. "Szkolenia dla kadry dydaktycznej w ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych".

 

Pracownicy, uczestniczący w prowadzeniu lub przygotowaniu zajęć dydaktycznych na Kierunku Nanotechnologia, chcący odbyć specjalistyczne szkolenia  z zakresu nanotechnologii, proszeni są o złożenie niezbędnej dokumentacji określonej w Regulaminie wyjazdu szkoleniowego w Dziekanacie Wydziału Chemicznego (pok.137) u p. Beaty Bednarek do 7 sierpnia 2009 r. do godz. 12.00.

Informujemy, że w dn. 26.05.2010 r. ogłoszono konkurs na wyjazdy szkoleniowe, dla pracowników Wydziału Chemicznego, realizowane w ramach Zadania 16 pn. "Szkolenia dla kadry dydaktycznej w ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych".

 

Pracownicy, uczestniczący w prowadzeniu lub przygotowaniu zajęć dydaktycznych na Kierunku Nanotechnologia, chcący odbyć specjalistyczne szkolenia  z zakresu nanotechnologii, proszeni są o złożenie niezbędnej dokumentacji określonej w Regulaminie wyjazdu szkoleniowego w Dziekanacie Wydziału Chemicznego (pok.137) u p. Beaty Bednarek do 25 czerwca 2010 r. do godz. 12.00.